Het onderhoud van uw tuin kunt u door Slot Tuinen laten uitvoeren. In overleg worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden die moeten worden verricht en de periodes waarin dit werk kan worden uitgevoerd. Snoeien, periodiek onderhoud, winterbeurt, alles is mogelijk.